php.ini ile Temel Güvenlik

SSH ile sunucunuza bağlanıp php.ini üzerinden sunucunuzda kullanıma kapatacağınız fonksiyonları belirteceğiz.


Putty yada scp ile Sunucunuza bağlandıktan sonra cd /usr/local/lib/ yazıp ilgili dizine giriyoruz. Nano php.ini yazıp dosyanızı açıyorsunuz ve içerisinde aşağıya doğru inip ayarları uyguluyoruz.

Safe mode = On olarak ayarlayın…

Sonra disable_function yazan satırı bulup aşağıdaki özellikleri ekliyorsunuz. Her bir özelliğin ne anlama geldiğini görevleri de aşağıda açıklanmıştır.

disable_functions = system, shell_exec, exec, passthru, pcntl_exec, proc_open, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, openlog, escapeshellcmd, escapeshellarg, dl,show_sourcesystem => Sunucu sistemini birebir ilgilendiren ve sunucu aktivitelerini takip etmemizi sağlayan sistem dosyalarının görüntülenmesi, çalıştırılması gibi etkinliklerini sağlar

shell_exec => Shell yetkimiz varmış gibi işlem yapabilmesini sağlar. Bu şekilde bir çok dizinin görüntülenmesi ve dizinler üzerinde işlem yapılmasına olanak sağlar.

passthru => Gerek dış bir sunucuda gerekse sunucu içinde bulunan programları(komut satırlarını) değerlendirip işleme koyar. shell_exec ve exec özellikleri ile hemen hemen aynı görevleri yapmaktadırlar.

pcntl_exec => Sistem kütüphanelerini kullanarak (/usr/local/bin/perl gibi) istenilen kodların çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde sistem üzerinden bir çok kod hiç bir yere takılmadan çalıştırılabilir.

proc_open=> işaret edilen dosyalardaki kodları ve bağımsız kodları çalıştırmaya yarar. popen fonksiyonunun biraz daha geniş kapsamlısıdır.

proc_close => proc_open fonksiyonu ile açılan işlemleri sonlandırmaya yarar.

proc_get_status => proc_open fonksiyonu ile başlatılan işlemin durumunu takip etmek için kullanılır.

proc_nice => aktif olarak yürütülen işlemin önceliğini değiştirmenize olanak sağlar…

proc_terminate => proc_open ile başlatılan işlem sürecini sonlandırmaya yarar.

open_log => Bir program(kod parçaları,scriptler) için sistemde kayıt dosyalarını saklamalarını sağlamak için bağlantı kurar

dl => PHP Kütüphanesindeki eklentilerin aktif olarak kullanılmasını sağlar…

Temel Güvenlik önlemleri için bu fonksiyonları engellemenizi öneriyoruz.

  • 69 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

 SSH ile FTP den dosya çekmek

Merhaba, Bu makalemizde Linux sunucularda SSH ile FTP hesabından dosya çekmeyi...

 SSH ile FREEBSD Root şifresi değiştirmek

Merhaba, Bu makalemizde FREEBSD üzerinde root şifresi değiştirme işlemini...

 SSH ile MYSQL Root Şifre Değişikliği

Mysql server kurulumlarında root şifresi ön tanımlı olarak boş gelmektedir, bu nedenle...

 Cpanel Disk Kota hatası (/scripts/fixquotas - “edquota: Quota file not found or has wrong format”)

SSH üzerinden /scripts/fixquotas komutunu çalıştırmanıza rağmen yada WHM den "Initial Quota...

 Cpanel-WHM SSH ile Full yedek başlatmak

Cpanel - WHM kurulu Centos işletim sistemli sunucuda SSH ile yedek alma işlemleri aşağıda...