Klonlanmış yada taşınmış VMWARE Centos6 Sunucularda eth0 problemi ve Çözümü

Yeni taşınmış vmware centos sunucularda şu hata ile karşılaşıyorsanız: "device eth0 does not seem to be present, delaying initialization"

Bunun sebebi taşıma sonrası yeni ethernet ayarlarının eth1 olarak kaydedilmesinden kaynaklanıyor. Çözümü ise aşağıda;

Mevcut ethernet aygıtlarını listeliyoruz:

# ls /sys/class/net


eth1 lo

Yeni taşınmış cihazın mac adresi değiştiği için bu sorun yaratmakta bunu şu şekilde düzenliyoruz

Öncelikle, düzenle:

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
[code]# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:bc:00:45", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:bc:00:46", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Dosyadaki ilk SUBSYSTEM kaydını siliyoruz.

Kalan kayıttaki 'eth1' bölümünü 'eth0' olarak güncelliyoruz

Düzenle

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

. HWADDR kısmını yeni düzenlediğimiz dosyadaki mac adresi ile aynı olacak şekilde ayarlıyoruz.

reboot ediyoruz.

  • 117 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?

İlgili diğer dökümanlar

 SSH ile FTP den dosya çekmek

Merhaba, Bu makalemizde Linux sunucularda SSH ile FTP hesabından dosya çekmeyi...

 SSH ile FREEBSD Root şifresi değiştirmek

Merhaba, Bu makalemizde FREEBSD üzerinde root şifresi değiştirme işlemini...

 SSH ile MYSQL Root Şifre Değişikliği

Mysql server kurulumlarında root şifresi ön tanımlı olarak boş gelmektedir, bu nedenle...

 Cpanel Disk Kota hatası (/scripts/fixquotas - “edquota: Quota file not found or has wrong format”)

SSH üzerinden /scripts/fixquotas komutunu çalıştırmanıza rağmen yada WHM den "Initial Quota...

 Cpanel-WHM SSH ile Full yedek başlatmak

Cpanel - WHM kurulu Centos işletim sistemli sunucuda SSH ile yedek alma işlemleri aşağıda...