Bilgi Bankası

php.ini ile Temel Güvenlik

SSH ile sunucunuza bağlanıp php.ini üzerinden sunucunuzda kullanıma kapatacağınız fonksiyonları belirteceğiz.


Putty yada scp ile Sunucunuza bağlandıktan sonra cd /usr/local/lib/ yazıp ilgili dizine giriyoruz. Nano php.ini yazıp dosyanızı açıyorsunuz ve içerisinde aşağıya doğru inip ayarları uyguluyoruz.

Safe mode = On olarak ayarlayın…

Sonra disable_function yazan satırı bulup aşağıdaki özellikleri ekliyorsunuz. Her bir özelliğin ne anlama geldiğini görevleri de aşağıda açıklanmıştır.

disable_functions = system, shell_exec, exec, passthru, pcntl_exec, proc_open, proc_close, proc_get_status, proc_nice, proc_terminate, openlog, escapeshellcmd, escapeshellarg, dl,show_sourcesystem => Sunucu sistemini birebir ilgilendiren ve sunucu aktivitelerini takip etmemizi sağlayan sistem dosyalarının görüntülenmesi, çalıştırılması gibi etkinliklerini sağlar

shell_exec => Shell yetkimiz varmış gibi işlem yapabilmesini sağlar. Bu şekilde bir çok dizinin görüntülenmesi ve dizinler üzerinde işlem yapılmasına olanak sağlar.

passthru => Gerek dış bir sunucuda gerekse sunucu içinde bulunan programları(komut satırlarını) değerlendirip işleme koyar. shell_exec ve exec özellikleri ile hemen hemen aynı görevleri yapmaktadırlar.

pcntl_exec => Sistem kütüphanelerini kullanarak (/usr/local/bin/perl gibi) istenilen kodların çalıştırılmasını sağlar. Bu şekilde sistem üzerinden bir çok kod hiç bir yere takılmadan çalıştırılabilir.

proc_open=> işaret edilen dosyalardaki kodları ve bağımsız kodları çalıştırmaya yarar. popen fonksiyonunun biraz daha geniş kapsamlısıdır.

proc_close => proc_open fonksiyonu ile açılan işlemleri sonlandırmaya yarar.

proc_get_status => proc_open fonksiyonu ile başlatılan işlemin durumunu takip etmek için kullanılır.

proc_nice => aktif olarak yürütülen işlemin önceliğini değiştirmenize olanak sağlar…

proc_terminate => proc_open ile başlatılan işlem sürecini sonlandırmaya yarar.

open_log => Bir program(kod parçaları,scriptler) için sistemde kayıt dosyalarını saklamalarını sağlamak için bağlantı kurar

dl => PHP Kütüphanesindeki eklentilerin aktif olarak kullanılmasını sağlar…

Temel Güvenlik önlemleri için bu fonksiyonları engellemenizi öneriyoruz.

  • 69 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?