Bilgi Bankası

Klonlanmış yada taşınmış VMWARE Centos6 Sunucularda eth0 problemi ve Çözümü

Yeni taşınmış vmware centos sunucularda şu hata ile karşılaşıyorsanız: "device eth0 does not seem to be present, delaying initialization"

Bunun sebebi taşıma sonrası yeni ethernet ayarlarının eth1 olarak kaydedilmesinden kaynaklanıyor. Çözümü ise aşağıda;

Mevcut ethernet aygıtlarını listeliyoruz:

# ls /sys/class/net


eth1 lo

Yeni taşınmış cihazın mac adresi değiştiği için bu sorun yaratmakta bunu şu şekilde düzenliyoruz

Öncelikle, düzenle:

/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
[code]# This file was automatically generated by the /lib/udev/write_net_rules
# program, run by the persistent-net-generator.rules rules file.
#
# You can modify it, as long as you keep each rule on a single
# line, and change only the value of the NAME= key.

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3) (custom name provided by external tool)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:bc:00:45", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

# PCI device 0x15ad:0x07b0 (vmxnet3)
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="00:50:56:bc:00:46", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth1"

Dosyadaki ilk SUBSYSTEM kaydını siliyoruz.

Kalan kayıttaki 'eth1' bölümünü 'eth0' olarak güncelliyoruz

Düzenle

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

. HWADDR kısmını yeni düzenlediğimiz dosyadaki mac adresi ile aynı olacak şekilde ayarlıyoruz.

reboot ediyoruz.

  • 117 Bu dökümanı faydalı bulan kullanıcılar:
Bu cevap yeterince yardımcı oldu mu?